Nieuws en Blog


Doordat ik sinds kort aangehaakt ben bij een nieuw initiatief in Assen, de Stadscoöperatie Assen, ben ik me meer aan het verdiepen in de nieuwe ontwikkelingen rond de betekeniseconomie. Daarom las ik het boek van Kees Klomp en Nadine Maarhuis, Pioniers van de nieuwe welvaart. In deze blog een combi van wat ik daaruit oppikte, de rapporten van SER Noord Nederland over impact ondernemen in Noord Nederland.

Stadscoöperatie Assen

Stadscoöperatie Assen staat voor samen duurzaam ondernemen. Werken, leren, maken en ontmoeten staat bij ons centraal. Bij de coöperatie inspireren en stimuleren ambachtslieden en dienstverleners elkaar.

Via Werk OntwikkelPlekken groeienparticiperen en ondernemen mensen die (hun talenten) willen ontwikkelen. We bieden een plek om te vinden, doen en beleven, waar iedereen welkom is om elkaar te ontmoeten.

Een prachtige manier om concreet voor de stad en haar inwoners te werken. Om mensen samen te brengen en diegenen die maar weinig kansen hebben om mee te doen weer perspectief te bieden. Volg de ontwikkelingen op www.facebook.com/Cooperatieassen

Betekeniseconomie

Het idee van krachten bundelen om het verschil te maken voor de samenleving, door middel van een coöperatie, past goed in de ideeën van de betekeniseconomie. Want daarin gaat het om “een actieve samenwerking tussen het publieke, private en particuliere domein. Burgers, bestuurders en bedrijven werken samen om maatschappelijke vooruitgang voor alles en iedereen te creëren.” Belangrijke vraag die daarbij beantwoord moet worden is: “Welke verandering wil je zien? Waar is de urgentie? Waar wil ik aan bijdragen en wat vind ik echt belangrijk?”. Vragen waar het initiatief van de stadscoöperatie nu antwoorden op probeert te vinden, samen met makers, dienstverleners en andere belangstellenden.

Niet alleen bedrijven maar ook consumenten hebben er steeds meer de behoefte aan om betekenis te kunnen verlenen. Vandaar het woord betekeniseconomie. Ondernemen verandert hiermee naar bijvoorbeeld in ons geval sociaal ondernemerschap. ” Ondernemingen die een sociaal of ecologisch probleem aanpakken middels een marktgedreven verdienmodel.” Wat blijkt nu naast Brabant staat de betekeniseconomie vooral in Drenthe op de kaart! En ik lees ook: “zo wordt de coöperatie, de de dominante organisatiestructuur van bedrijven.”. Allemaal kansen dus voor de stadscoöperatie.

Impact ondernemen

Bij deze nieuwe generatie sociaal ondernemers gaat het dus veel meer over hoe je zo veel mogelijk impact kunt realiseren met je bedrijf. Daartoe moet je wel weten hoe je (maatschappelijke) probleem in elkaar steekt en welke verandering je wilt zien in de wereld. Maar ook waar je aan wilt bijdragen? Zo kan er een verschuiving ontstaan van welvaart naar welzijn, monetair naar mens, corporaties naar corporaties en internationaal naar lokaal. Een beweging van onderop, dichtbij mensen en met impact. Ook hier werkt de stadscoöperatie aan mee.

Inclusieve arbeidsmarkt

Uiteindelijk willen we toe naar een inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen zijn talent in kan zetten door betaald werk te verrichten. Ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, inkomen, gender, talenten en beperkingen. Dit betekent dat we bedrijven zo inrichten en organiseren dat iedere geschikte werknemer ook welkom kan zijn. Zo’n kanteling wordt al voorgestaan door de Gebiedscooperatie Westerkwartier. In een breed door de regio gedragen plan, Workcept, bieden ze de regio een antwoord op de uitdagingen van deze tijd. Met als doel om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen en maximale waarde voor inwoners, organisaties en de regio te realiseren.

Door inclusief te werken, werken we duurzaam en toekomstbestendig. Als iedereen in de stad en regio mee gaat doen en wil bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt en systemen en financiering daarop ingericht gaan worden….. Dan kunnen initiatieven zoals de stadscoöperatie floreren en veel meer mensen die nu aan de zijlijn staan hun talenten ontwikkelen en weer meedoen en bijdragen. Buro Troje werkt hier graag aan mee.

Over Helena

img Helena heeft meer dan 20 jaar ervaring in zorg- en welzijn, onderwijs en het lokale domein o.a. met belangenbehartiging, medezeggenschap, projectontwikkeling, beleidsvorming, congresorganisatie, communicatie, strategie en uitvoering en heeft naast een groot ontwikkeld gevoel voor logica ook een juridische basis als bestuursjurist.

0 Comments


Cancel Reply

Leave a comment

Tweets


  • #Abstractefoto #12072020 #delfzijl #tuin https://t.co/To7syuqEMc https://t.co/g421nMI08Q Sun Jul 12 16:18:06 +0000 2020
  • Levenskunstgedicht van paulien elzinga met een foto van zelfsprekend. Voeding. https://t.co/9leZ5nJIK3… https://t.co/WKtC1jGSkI Sun Jul 12 10:18:02 +0000 2020
  • #natuurstilleven #10072020 #witterveld #boomstronk https://t.co/2mZN1bFZ8A https://t.co/LcKyIVFKKN Fri Jul 10 17:18:21 +0000 2020