Nieuws en Blog


Gisteren, 10 december 2017,  was de Internationale dag van de Mensenrechten. De dag waarop  bijna 70 jaar geleden de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen. Een verklaring waarin de 30 belangrijkste rechten van mensen zijn benoemd.  Een verklaring die helaas nog steeds actueel en nodig is.

Van deze Universele Verklaring zijn voor doelgroepen specifieke verdragen gemaakt. Zoals het Vrouwenverdrag en het Kinderrechtenverdrag. Maar ook het verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Een verdrag dat de basis vormt voor veel van het werk van Buro Troje

Belangrijkste punten VN-verdrag

Het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap is 10 jaar geleden ondertekend en inmiddels bijna een jaar van kracht in Nederland.  Het verdrag verplicht de overheid en de samenleving om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking vanzelfsprekend mee kunnen doen in de samenleving. Net zoals ieder ander mens. Het verdrag roept op tot gelijkwaardigheid en non-discriminatie, maar ook tot respect, het vieren van diversiteit en het op alle terreinen betrekken van ervaringsdeskundigen. Verder roept het verdrag in artikel 8 iedereen op tot het bevorderen van het bewustzijn over de inhoud van het VN-verdrag, zodat de rechten van mensen met een beperking geëerbiedigd en waargemaakt worden. Buro Troje werkt in al haar werkzaamheden met de principes die aan dit verdrag ten grondslag liggen.

Veel mensen zijn zich er niet van bewust hoe noodzakelijk het VN-verdrag is voor de ontwikkeling van mensen met een beperking, chronisch zieken en bijvoorbeeld ouderen in ons land. Maar het VN-verdrag is niet alleen belangrijk voor deze groepen. Als we op grond van het VN-verdrag bouwen aan een inclusieve samenleving, profiteren we in Nederland allemaal van toegankelijke diensten, voorzieningen en gebouwen en bouwen we aan een welkome samenleving. Zo worden we er allemaal beter van!

8 Kernthema’s

In 50 artikelen wordt in het VN-verdrag uitgelegd wat er moet gebeuren in Nederland om het VN-verdrag waar te maken. Ik at ze hieronder samen in 8 thema’s.

Zeggenschap en eigen regie. Hierbij gaat het om gelijkheid voor de wet, zelf beslissen over je leven, het recht op de benodigde ondersteuning bij het nemen van beslissingen (artikel 12, 21).

Toegankelijkheid en mobiliteit. Bij dit thema gaat het om de toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen, maar ook om vervoer, diensten, informatie, persoonlijke mobiliteit en gebruik kunnen maken van hulpmiddelen (artikelen 9, 20, 21).

Gezondheid en zorg. Hierbij gaat het om de juiste zorg en behandeling, ondersteuning op maat, respect, vrijwaring van misbruik en dwang, veiligheid, en toegang tot informatie (artikelen 12,15,16,17 19, 25, 26).

Cultuur, sport en vrije tijd. Dit thema draait om toegankelijkheid, voorzieningen, inclusieve verenigingen en aanpassingen bij toegang of participatie rondom cultuur en vrije tijd (artikel 30).

Onderwijs en ontwikkelen. Onder dit thema vallen: toegang tot regulier inclusief onderwijs, levenslang leren, samen met leeftijdsgenoten kunnen leren, voldoende zorg/ondersteuning krijgen bij leren, voorzieningen, hoge verwachtingen hebben van leerlingen (ondanks hun beperking), toegankelijkheid (artikel 24).

Zelfstandig leven en voorzieningen. Dit thema draait om zelfstandig wonen, de zorg en ondersteuning krijgen die nodig is, participatie in de samenleving, toegankelijkheid van voorzieningen, zelf beslissen waar je woont, midden in de maatschappij je leven vorm kunnen geven (artikelen 19 en 23).

Werk en inkomen. Bij dit thema gaat het om toegang tot werk en kansen op werk, noodzakelijke en redelijke aanpassingen, inclusieve arbeidsmarkt, betaald werk, mogelijkheden om door te groeien, voldoende inkomen (artikelen 27 en 28).

Deelname aan politiek en het openbare leven. Hierbij gaat het erom dat iedereen volledig mee kan doen met politiek, openbare functies kan bekleden en het initiatief kan nemen tot het organiseren rondom belangen. Maar ook de mogelijkheid om te stemmen, de toegankelijkheid van stemlokalen, voorzieningen en nodige aanpassingen om mee te kunnen doen vallen hieronder (artikelen 29 en 21).

Alleen samen kunnen we het VN-verdrag waarmaken. Daarom werk ik samen met gemeenten, ondernemers, belangenorganisaties, verenigingen, scholen, overheidsorganisaties, openbaarvervoerbedrijven en inwoners aan het waarmaken van deze rechten, om zo met elkaar verschil te gaan maken in Nederland. Bijvoorbeeld in het project VN- ambassadeurs aan de slag van de Coalitie voor Inclusie. Zodat iedereen vanzelfsprekend kan mee kan doen en een bijdrage kan leveren aan de samenleving. Want meedoen is een recht!

Een mooi initiatief om meer bekendheid te geven aan de Universele verklaring van de Rechten van de Mens is 1cm2 of your skin for Human Rights. Visual art collective Tilburg CowBoys and Festival Mundial are going to tattoo the complete Declaration of Universal Human Rights with the full 6773 characters on 6773 human beings around the world.”  www.humanrightstattoo.org

 

Over Helena

img Helena heeft meer dan 20 jaar ervaring in zorg- en welzijn, onderwijs en het lokale domein o.a. met belangenbehartiging, medezeggenschap, projectontwikkeling, beleidsvorming, congresorganisatie, communicatie, strategie en uitvoering en heeft naast een groot ontwikkeld gevoel voor logica ook een juridische basis als bestuursjurist.

0 Comments


Cancel Reply

Leave a comment

Tweets


  • #Abstractefoto #12072020 #delfzijl #tuin https://t.co/To7syuqEMc https://t.co/g421nMI08Q Sun Jul 12 16:18:06 +0000 2020
  • Levenskunstgedicht van paulien elzinga met een foto van zelfsprekend. Voeding. https://t.co/9leZ5nJIK3… https://t.co/WKtC1jGSkI Sun Jul 12 10:18:02 +0000 2020
  • #natuurstilleven #10072020 #witterveld #boomstronk https://t.co/2mZN1bFZ8A https://t.co/LcKyIVFKKN Fri Jul 10 17:18:21 +0000 2020