Nieuws en Blog


“Buro Troje is uw buitenboordmotor in zorg, welzijn, onderwijs en het lokale domein met de inclusieve samenleving als stip op de horizon”. Zo presenteer ik mij meestal als me gevraagd wordt wat ik doe als ondernemer. Mensen moeten meestal lachen om het woord buitenboordmotor. Sommigen willen het overnemen. Blijkbaar slaat die beeldspraak aan!

Een buitenboordmotor betekent voor mij dat ik wanneer en zo lang het nodig is aan een project, een organisatie of een initiatief aangehaakt wordt. Omdat er even extra PK of verbeelding nodig is om tot creatie en ontwikkeling te komen. Energie geven waar nodig, kennis toevoegen of iets ontwikkelen. Of alle drie tegelijk. Als kritische vriend, onderzoeker of expert. In de vorm van snelbinder, co-creator of organisator. Rollen waar ik me prettig bij voel en waar ik vaak toegevoegde waarde heb ten opzichte het project, initiatief of de organisatie.

Samenwerken in netwerken

Ook al ben ik zelfstandig ondernemer met een eigen sociale onderneming, het is noodzakelijk om te werken in netwerken van mensen die aanvullende expertise hebben heb ik in de afgelopen 4 jaar geleerd. Vandaar ook de naam Buro! Om zo kennis en kunde die ik niet in huis heb, snel in te kunnen zetten of om mijzelf scherp te houden en te leren. Of om met elkaar aan grotere projecten te kunnen werken.  Daarom maak ik deel uit van netwerken van sociale ondernemers, altijd vanuit een inclusieve visie, dat wel. http://burotroje.nl/#netwerker Daarnaast probeer ik in alle initiatieven waar ik bij betrokken ben inwoners, ervaringsdeskundigen en vakmensen te betrekken en zo rondom het initiatief te werken aan communities die ook na afloop van het initiatief of project werkzaam zullen blijven.

Expeditie

Dit jaar werkte ik bijvoorbeeld in een grote organisatie aan de het vormgeven van inclusief denken en doen in het sociale domein. Via een kleine expeditie gingen we op zoek wat de inclusieve samenleving betekende voor deze organisatie. Gelukkig had ik hierbij meerdere binnenboordmotors waar ik mee samen kon werken en die dus aan de binnenkant ondersteuning konden geven aan het veranderingsprocessen die nodig waren. Mensen met formele rollen binnen de organisatie en mensen van buiten die we als kritische vrienden ingebracht hebben. Ervaringsdeskundigen die de organisatie scherp hielden en het proces verder brachten omdat ze de verbinding met de leefwereld maakten.

Kritische vrienden

Juist ondernemers en ervaringsdeskundigen die zich een tijdje verbinden aan de organisatie en er geen deel van uitmaken kunnen op het snijvlak van organisatie en omgeving werken en vandaaruit de verbindingen maken die nodig zijn. Hun kennis en kunde van buiten helpt om de organisatie zich verder te ontwikkelen en zich meer te verbinden met de samenleving dan met het systeem.  Ik noem ze vaak de kritische vrienden. Organisaties kunnen hier veel meer gebruik van maken als ze zich bewust zijn van deze nieuwe rollen en kansen die die bieden.

Perronchef

Dat doet me denken aan de prachtige metafoor van ‘de perronchef’ uit het boek De Hark voorbij, van Harold Janssen. Jaap Peters noemt degene die het systeem (strategie) en leefwereld (straatregie) op elkaar afstemt de perronchef.

“Alle partijen betrokken bij een station komen hun ding doen op het perron, maar uiteindelijk moet je dat ter plekke wel coördineren. Perronchefs werken op de rafelige grens van samenleving en organisatie en moeten hun weg vinden in complexe processen. Steeds weer doen perronchefs pogingen om verbindingen te leggen op plekken waar die niet als vanzelfsprekend tot stand komen. Ze maken gebruik van hun vakmanschap, ervaring, intuïtie en ‘trial and error’ aanpakken.”

Laten we met elkaar de waarde van perronchefs gaan inzien en ze koesteren. Mensen die theorie en praktijk, systeem en leefwereld en denken en doen bij elkaar brengen. Net als buitenboordmotors.

Verbeelding


Collega en vriendin Astrid Greven maakte voor Buro Troje een prachtig schilderij, dat de basis vormde voor mijn logo en huisstijl. Het verbeeldt de belangrijkste elementen van mijn Buro en het thema Troje: paardenkracht, netwerken, trouw, creatie, ontwikkeling, diepgang, verbinding en diversiteit. Elementen die van waarde zijn in mijn werk als buitenboordmotor.

In mijn volgende blogs verken ik deze waarden en hoe ik die in de praktijk probeer vorm te geven.

Helena

Over Helena

img Helena heeft meer dan 20 jaar ervaring in zorg- en welzijn, onderwijs en het lokale domein o.a. met belangenbehartiging, medezeggenschap, projectontwikkeling, beleidsvorming, congresorganisatie, communicatie, strategie en uitvoering en heeft naast een groot ontwikkeld gevoel voor logica ook een juridische basis als bestuursjurist.

0 Comments


Cancel Reply

Leave a comment

Tweets


  • #Abstractefoto #12072020 #delfzijl #tuin https://t.co/To7syuqEMc https://t.co/g421nMI08Q Sun Jul 12 16:18:06 +0000 2020
  • Levenskunstgedicht van paulien elzinga met een foto van zelfsprekend. Voeding. https://t.co/9leZ5nJIK3… https://t.co/WKtC1jGSkI Sun Jul 12 10:18:02 +0000 2020
  • #natuurstilleven #10072020 #witterveld #boomstronk https://t.co/2mZN1bFZ8A https://t.co/LcKyIVFKKN Fri Jul 10 17:18:21 +0000 2020