Voor al uw activiteiten die een buitenboordmotor nodig hebben

Hoe kan het ook anders dan dat Buro Troje wordt bestierd door Helena? Zij werkt aan een inclusieve samenleving als organisator, onderzoeker en kennismakelaar. Zij laat geen kans onbenut, zolang het doel treft. Zo komt uw werk het beste uit de verf en haalt u uw doelen zonder twijfel.tekst over schilderij

Speciaal voor Buro Troje door Astrid Greven.

 

Co-creator


img
Co-creatie met paardenkracht!
Het kan zijn dat u de teugels niet lekker in handen heeft. Dat u inspiratie mist, iets nieuws wilt opstarten, de vaart er niet inkrijgt. Of de juiste mensen of aanpak mist om de klus (op tijd) voor elkaar te krijgen. Buro Troje wil tijdelijk uw buitenboordmotor zijn vanuit co-creatie. Er worden oplossingen geboden met de kracht die en het temperament dat u van het paard (van Troje) mag verwachten.
Buro Troje: Hollandse paardenkracht in combinatie met Griekse wijsheid
 

Met co-creatie krijgen we samen uw idee, project of planning van de grond of vooruit. We sporen u aan met praktische oplossingen voor (project) ontwikkeling als kritische vriend. Soms is een slimme communicatieaanpak de sleutel. Of bedenken we een andere strategie voor uw project. Waar uw oplossing ook ligt, Buro Troje vindt hem, verbindt hem met de beste aanpak en zorgt dat uw pijnpunt opgelost wordt.  

Innovatieve projecten ontwikkelen!

Zo heeft Helena voor de Wijkteams Enschede een mooi project ontwikkeld en begeleid, waarin de Wijkteams op een andere manier aan de slag gaan om een goed leven voor en met jongeren te realiseren. Dit onder de naam Expeditie Enschede.  Helena was sparringpartner bij het verder ontwikkelen van de expeditie en co-creator. Lees meer hierover in mijn portfolio.

 

Snelbinder


Snelbinder van processen
Een zwaan verbindt de elementen water en lucht: voelen en denken. Precies wat Buro Troje ook doet. Sterker nog, we gaan een stap verder. We verbinden niet alleen, we zorgen ook voor versnelling. Zodat u efficiënter kunt werken en uw ideeën vorm krijgen, binnen de planning. Buro Troje is, als het ware, uw snelbinder van processen en activiteiten, maar ook van kennis, beleid, strategie en communicatie.
Buro Troje: voor vindingrijke oplossingen met energie!

Versnelling nodig?


 

Buro Troje 06-400 222 69

Dat versnellen doen we door kennis te delen, netwerken te ontsluiten, nieuwe technologie toe te passen, visie te ontwikkelen of onderzoeken uit te voeren; zodat u een goede basis hebt om verder te komen. Soms hoeven we alleen gebruik te maken van ons gezonde verstand of een slimme en onverwachte aanpak.

Het gewone leven versterken! 

Helena werkt als ontwikkelaar in het team Wijkgericht Werken bij de VNG. Ze ontwikkelt de visie op het gewone leven versterken in de wijk voor jeugd, geeft deze visie handen en voeten in inrichting, organisatie, strategie, content, handreikingen en advisering. Zo werkt ze mee aan een betere toekomst voor jongeren en gezinnen en aan het bouwen van inclusieve leef- en leeromgevingen. Meer weten?  Neem een kijkje in mijn portfolio.

 

Organisator


Schilderij van Astrid Greven
Adviseur met passie
Krachtig en creatief, dat is Buro Troje als adviseur. Met passie luisteren we naar uw verhaal en vraagstuk. En bieden we advies en support bij het maken van een volgende stap voor u als persoon of voor uw bedrijf.
Buro Troje: biedt zicht op perspectief

Perspectief op de toekomst nodig?


Buro Troje 06-400 222 69

Dat doen we door middel van een perspectiefgesprek. Daarin verkennen we samen en met verschillende middelen uw vraagstuk en onderzoeken we mogelijke eerstvolgende stappen. Door middel van een strippenkaart kunt u een of meerdere gesprekken afnemen. 

Masterclasses Inclusief Onderwijs

Zo organiseerde Helena samen met bondgenoten vier Masterclasses over inclusief onderwijs. Weet u niet wat inclusie is? Het vormt de basis van het werk van Buro Troje: vanzelfsprekend mee kunnen doen voor iedereen vanuit gelijkwaardigheid en het vieren van diversiteit. Meer voorbeelden bekijken? U vindt ze in mijn portfolio.

 

Netwerker


deel schilderij netwerker
Netwerker met extra PK
Buro Troje versnelt, verbindt, deelt, onderzoekt en organiseert. Spin in het web is Helena. Nee, niet van Troje, maar Helena Hartholt. Zij brengt paardenkracht en diepgang samen en neemt haar stevige netwerk mee. Zo werkt ze samen in co-creatie met bondgenoten aan projecten, onderzoek, congresorganisatie en advies. En is ze kennismakelaar in inclusie, mensenrechten, sociaal beleid, rijnlands organiseren en levenskunst.  
Met Buro Troje gaan alle deuren open!

Helena heeft meer dan 25 jaar ervaring in zorg- en welzijn, onderwijs en het lokale domein o.a. met belangenbehartiging, medezeggenschap, projectontwikkeling, beleidsvorming, congresorganisatie, communicatie, advies, strategie en uitvoering en heeft naast een groot gevoel voor strategie en logica, met een juridische basis als bestuursjurist.

Helena is kennismakelaar rondom onderwerpen als inclusie, mensenrechten, nieuw organiseren, innovatie, Rijnlands organiseren en andere sociale onderwerpen.

In haar andere bedrijf Zelfsprekend is ze supporter bij levenskunst door middel van abstracte fotografie, creatief schrijven, beeldend werk. 

Helena is bestuurder van Coöperatie OngeEikt in Assen e.o.. Een mooie club ondernemers die samenwerken aan duurzaamheid en sociale inclusie.

Meer weten over Helena? Check haar Linked-In profiel. Of neem contact op.

 

Helena kan terugvallen op een groot netwerk en werkt binnen Buro Troje samen met verschillende mensen en organisaties. Zij hebben ook passie voor hun werk, maar met een andere aanvullende expertise dan Helena. Veelal in de zorg en welzijn, maar ook daarbuiten. Inhoudsdeskundigen rondom inclusie, mensenrechten, kwaliteit van leven, maar ook gericht op praktische zaken. U vindt een aantal van deze bondgenoten hiernaast.

Zo is Helena u in de volle breedte van dienst.

 

 

Portfolio


  • Alle
  • Co-creator
  • Snelbinder
  • Organisator

 

Ontwikkelaar Wijkgericht Werken

Buro Troje werkt binnen het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd van de Vereniging Nederlandse Gemeenten als ontwikkelaar rondom 'het gewone leven versterken'. Zij ondersteunt daarmee de ambassadeur Wijkgericht Werken. 

Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd bouwt mee aan een lerend jeugdstelsel dat kinderen en jongeren in Nederland helpt gelukkig en veilig op te groeien. We ondersteunen initiatieven in het hele land die bijdragen aan vernieuwing en verbetering van de jeugdhulp, en helpen mee aan kennisuitwisseling, samenwerking en innovatie. Het versterken van het gewone leven van jeugd en gezinnen is de kern van wijkgericht werken. De leefwereld is het vertrekpunt om te werken aan een veilige en uitnodigende gemeenschap waarin jonge mensen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Daarbij hoort het inzetten van nabije en natuurlijke hulpbronnen en het ontmantelen van hindernissen bij fijn thuis opgroeien, leren en meedoen. Vanzelfsprekend is de stem van jongeren en hun netwerk onmisbaar. 

logo zorg voor de jeugd
 

Ondersteuning de Raadgevers

Buro Troje adviseert en biedt onafhankelijke ondersteuning aan w bij de inrichting van de medezeggenschap van bewoners op stichtingsniveau. Dit orgaan noemt zich de Raadgevers. 

In 2020 is de medezeggenschap op stichtingsniveau opgestart. Vanuit elke locatie is iemand afgevaardigd naar het centrale medezeggenschapsorgaan: de Raadgevers. Phusis vindt het belangrijk dat de bewoners die hieraan meedoen onafhankelijk ondersteund wordt.  Daarnaast worden de benodigde medezeggenschapsstukken en materialen i.s.m de Raadgevers en de Raad van Bestuur ontwikkeld. Phusis is een belangrijke organisatie voor mensen met een beperking en bijkomende problematiek die nergens anders een plek kunnen vinden.
logo phusis
 

Uitvoeren kwalitatief onderzoek gehandicaptenzorg

Helena was teamleider voor het onderzoek naar kwaliteit van leven bij JP van den Bent.

Samen met een ervaringsdeskundige en een ouder van iemand met een beperking deed Helena twee dagen onderzoek naar hoe de ondersteuning van JP van den Bent op een locatie in Friesland bijdraagt aan kwaliteit van leven van de bewoners. We spraken zo'n 20 mensen en konden meedoen met activiteiten en het eten. We hebben beschreven in een rapport wat er goed ging en wat er beter kon en ontwikkelkansen voor de locatie benoemd.

 

Coördineren organisatie bijeenkomst gemeente Tynaarlo

Helena coördineerde voor de gemeente Tynaarlo de organisatie van de bijeenkomst Tynaarlo gaat Inclusief.

De gemeente wil haar visie over inclusief Tynaarlo breder bekend maken onder haar inwoners. Helena coördineerde het proces om tot zo’n dag te komen, samen met het VN-panel en de gemeente (raad).

Naast goede praktijken, wordt kennis en informatie gedeeld en worden vraagstukken die opgehaald zijn bij organisaties, inwoners en ondernemers besproken om input op te leveren voor de inclusie agenda van de gemeente. Raadsleden voerden samen met leden van het VN-panel gesprekken met organisaties en ondernemers in de gemeente Tynaarlo ter voorbereiding.


Programmalijn Sociaal Domein

Helena werkt voor de Gebiedscoöperatie Westerkwartier als ontwikkelaar en aanjager van de programmalijn Sociaal Gezond en Inclusief.

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier wil graag haar ambities op het gebied van sociale inclusie vormgeven. Helena werkt binnen de Innovatiewerkplaats (IWP) van de Gebiedscoöperatie samen met studenten van o.a. de HanzeHogeschool aan antwoorden op de vragen van ondernemers, inwoners en bedrijven in het Westerkwartier. Aan deze vragen wordt onderzoek en innovatie gekoppeld. In de programmalijn zijn onderwerpen als PGB, Blokchain, Social Impact Bonds, Serious Gaming, Positieve gezondheid, Zorgcoöperaties en op een inclusieve manier arbeid organiseren belangrijk. Lees hier het artikel in de nieuwsbrief. Daarnaast ontwikkelde ze samen met Trudy Boere van de Ontwikkelbrigade het plan Workcept om een kanteling naar een inclusieve arbeidsmarktregio te bewerkstelligen.

 

Magazine Zo kan het ook VO-scholen

Magazine Zo kan het ook scholen in het voortgezet onderwijs. In vervolg op het succesvolle magazine Zo kan het Ook scholen voor het PO, maakte Helena een magazine over VO scholen die aan inclusie werken.

Drie middelbare scholen werden bezocht voor het platform In1School. Buro Troje werkte samen met Astrid Greven en Jeroen Veltheer. Er werd gesproken met kinderen, leerkrachten, ouders en medewerkers. Dit leverde een prachtig magazine op met verhalen over hoe zij werken aan inclusief onderwijs en welkom zijn voor elk kind. De Notre Dame in Ubbergen, Eduwiek in Hoogeveen en Innova in Enschede geven ons een inkijkje in hun school en vertellen, samen met leerlingen en ouders, wat er allemaal mogelijk is met de juiste visie, houding en mensen. 
In1school logo
defence for children

Sociaal Jaarverslag 2016-2017 

Aan de hand van interviews met betrokkenen bij Phusis maakte Buro Troje voor Phusis het sociaal jaarverslag over 2016-2017. 

Dit heeft geresulteerd in een mooie publicatie in woord en beeld. Zo kan Phusis laten zien wat ze doet, waarom ze het doet en wat het mensen met een beperking en de samenleving oplevert.
logo phusis
 
 

Coaching Werkbegeleiders

De werkbegeleiders van de Zijlen wilden onderzoeken hoe zij meer mensen een waardevolle bijdrage middels werk in de samenleving kunnen laten verrichten. 

De missie van de Zijlen is betekenis boven beperking. Iedereen heeft recht op een goed leven. Om te wonen met mensen waar hij/zij voor kiest, om te leren en om werk te verrichten waar hij/zij met plezier naar toe gaat. Vanuit deze missie werken de werkbegeleiders die cliënten bemiddelen van dagbesteding naar vrijwilligerswerk of betaald werk. Zij willen de kansen voor cliënten van de Zijlen vergroten en nog meer hun dromen en wensen realiseren, midden in de samenleving. En samen met anderen leren hoe zij dit kunnen doen. Buro Troje hielp hen hierbij als kritische vriend, coach, inspirator en aanjager.
de zijlenlogo
 

Narratief onderzoek

Via het ophalen van verhalen en interviewen van betrokkenen bij Stichting Phusis heeft Buro Troje in beeld gebracht hoe de leidende principes van Phusis in de praktijk worden toegepast.

Phusis is een belangrijke organisatie voor mensen met een beperking die nergens anders een plek kunnen vinden. Phusis wilde weten of 'ze doen wat ze zeggen' en hoe de leidende principes worden toegepast in de praktijk. Samen met deskundigen en ervaringsdeskundigen van Kensoor hebben we betrokkenen gesproken, meegewerkt en een ervaringstafel uitgevoerd. Door alle informatie op een narratieve manier te verzamelen kunnen we de paradoxen die we gevonden hebben ook via ervaringen en verhalen teruggeven aan de organisatie. Zodat iedereen uitgenodigd wordt om volgende stappen te zetten in de ontwikkeling van de organisatie. Betrokkenheid van onderzoekers van het Lectoraat Duurzaam Financieel Management van de Hanzehogeschool bij dit narratieve onderzoek maakte dat de uitkomsten ingebed worden in vervolg- (promotie) onderzoek naar duurzame en vernieuwende businessmodellen.
logo phusis
 

Masterclasses Inclusief Onderwijs en Inspiratiewijzers

Buro Troje organiseerde samen met Astrid Greven en Jose Smits voor Defence for Children/In1school in het voorjaar van 2018 vier Masterclasses Inclusief Onderwijs. 

Als vervolg op het succesvolle magazine 'Zo Kan het Ook scholen', dat Helena samen met Astrid Greven maakte organiseerden we met vier inclusieve scholen rondom diverse thema’s Masterclasses. Dit dankzij een subsidie van Fonds Nuts Ohra. De bijeenkomsten zijn verdiepend en leveren een inspiratiewijzer op voor scholen die inclusief onderwijs verder willen vormgeven. De Masterclasses leverden 3 inspiratiewijzers op: Inclusie op school, gedrag op school en school en wijk. https://www.in1school.nl/actueel/item/inspiratiewaaiers-inclusief-onderwijs
 
defence for children
In1school logo

VN-Ambassadeurs aan de slag

Buro Troje ontwikkelde en voerde samen met Zylt dit project voor de Coalitie Voor Inclusie uit. Een project om het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking waar te maken. 

De kern van het project is dat inwoners met en zonder beperking zelf de beste Ambassadeur zijn om het VN-verdrag waar te maken. In dit project gaan we ze ondersteunen en in positie brengen. Door ze te werven, verbinden en met kennis en kunde over het verdrag te ondersteunen. Door verhalen op te halen waar het al goed gaan in Nederland met de rechten van mensen met een beperking en waar het nog beter kan. En door samen op te trekken met lokale, regionale en landelijke partners.  Lees de achtergrondinformatie in een magazine van Sociaal Web waarin wij als trekkers een artikel publiceerden. En het eindverslag van het project. 
 

Onderzoek naar inclusieve gemeente Woerden

In opdracht van Inclusion Lab voerde Buro Troje onderzoek uit naar hoe het ervoor staat met de inclusieve samenleving in Woerden

De gemeente Woerden wilde in het kader van Woerden Inclusief graag van inwoners weten hoe zij op dit moment de inclusieve samenleving ervaren. Daarom deed Helena in opdracht van Inclusionlab onderzoek hiernaar. Samen met Anne Wibaut en twee divers samengestelde teams interviewde zij 60 inwoners. Zij spraken over hun leven, wensen, dromen, activiteiten. En over hun ideeën hoe de samenleving in Woerden beter kan worden. Al deze verhalen en ervaringen worden gebundeld in een magazine. 
 

 

Magazine Zo kan het Ook PO-scholen

Het identificeren van PO scholen in Nederland die werken aan een inclusieve onderwijspraktijk in opdracht van In1school. 

Aanvullend op het onderzoek dat Buro Troje uitvoerde voor in1school over inclusief onderwijs wereldwijd, Het vieren van diversiteit in de schoolpraktijk,  onderzocht Helena samen met Astrid Greven welke Nederlandse scholen de praktijk van inclusief onderwijs al vormgeven. Scholen die alle kinderen welkom heten. Het onderzoek bestond uit het bezoeken van deze vier scholen en het in gesprek gaan over de succesfactoren van (hun) inclusief onderwijs. Over de dagelijkse onderwijsaanpak, de visie, het beleid of de samenwerking met de gemeente bijvoorbeeld. Lees hier de uitkomsten in een informatief magazine. Ieder(in) maakte van een aantal van de bezochte scholen een film. 
In1schoollogo
 

Ontwikkelen, opstarten en co-creëren  Expeditie Enschede

Op verzoek van de wijkteams Enschede/SMD E-H ontwikkelde Buro Troje een vernieuwend plan om jongeren tussen 16-26 een goed leven te kunnen laten leiden. 

Jongeren  tussen  16-26  jaar  in twee wijken in Enschede geven,  samen  met  hun  familie/netwerk,  buurt  (-initiatieven), rolmodellen,  wijkcoaches en  andere  betrokkenen,  vorm  aan een  goed  leven  in  hun  buurt.  Ze  realiseren  daarmee goede praktijken van levensbrede, integrale en duurzame ondersteuning, praktische adviezen voor het structureel opheffen van belemmeringen door het creëren van kansen en het signaleren van barrières die nog niet geslecht zijn. Dat is de Expeditie Enschede, een plan dat Buro Troje voor de wijkteams ontwikkelde als antwoord op de vragen die er leven rondom jongeren tussen 18- en 18+ en de ondersteuning die ze nodig hebben om een goed leven te kunnen leiden. Helena coachte de trekkersgroep die dit project uitvoerde. Buro Troje schreef de teksten voor dit boekje over de expeditie en de achterliggende veranderstrategie. En het script voor deze animatie over de inclusieve samenleving en een aanvullende animatie over de Expeditie Enschede. In augustus 2017 werd er een artikel over de Expeditie in het Vakblad Sociaal Werk geplaatst. 
Wijkteams Enschede
 

Advies over de verbeteringen in de digitale werkomgeving

Het interviewen van medewerkers en het maken van een overzicht over de verbeteringen in de digitale werkomgeving. 

Stichting Phusis stelde Buro Troje de volgende vraag: "Kun je door middel van interviews in beeld brengen wat de medewerkers in de verschillende teams nodig hebben qua digitale werkomgeving, nu en voor de toekomst”. Daartoe interviewde Helena negen medewerkers uit verschillende teams en zette uitkomsten van literatuuronderzoek en de gesprekken zo op een rijtje dat de teams zelf verder het gesprek erover konden voeren.
logo phusis
 

Kwalitatief onderzoek gemeente Zeist 

In opdracht van Inclusion Lab voerde Buro Troje onderzoek uit naar het sociaal beleid van de gemeente Zeist. 

De gemeente Zeist wilde graag weten wat burgers en professionals vinden van het nieuwe beleid rondom de WMO en Jeugdzorg. En of de visie die de gemeente samen met burgers ontwikkelde ook in de praktijk uitgevoerd werd. Helena werkte samen met een team aan dit onderzoek en sprak met inwoners, medewerkers van  het sociaal team en het team Jeugd en Gezin en mensen van de gemeente. Lees hier de publieksversie van de uitkomsten in magazine vorm. Op basis van de verzamelde verhalen wordt samen met de gemeente gewerkt aan verbeteringen. Helena werkte samen met Guus van Bork van Doppler Advies. 
Logo Zeist
 

 

Sociaal Jaarverslag 2014-2015 maken

Het maken van het sociaal jaarverslag van Stichting Phusis over de afgelopen drie jaar. 

Aan de hand van interviews met cliënten, familie en medewerkers en andere betrokkenen is het jaarverslag tot stand gekomen. Zo kan Phusis laten zien wat ze doet, waarom ze het doet en wat het mensen met een beperking oplevert.
logo phusis
 

Projectplannen ontwikkelen rondom gezondheid

Samen met Raster Opbouwwerk werkte Helena aan het ontwikkelen van projectplannen rondom je gezond voelen.  Rastergroep.

Raster Groep wilde rondom een aantal thema's projectplannen ontwikkelen en huurde Buro Troje in om de klus te klaren. Als co-creator werkt Helena hierin samen met Kike Olsder van de Plannerij. Samen met Raster is een dialoogbijeenkomst georganiseerd met opbouwwerkers en jongerenwerkers rondom "je gezond voelen". De uitkomsten worden verwerkt in een basisprojectplan. Daarnaast wordt een fondsenanalyse gemaakt en daarover een advies gegeven.  
Rastergroep
 

 

Ontwikkelen Maatschappelijke Business Case

Het schrijven van een maatschappelijke Business Case ten behoeve van een aanbestedingstraject voor Stichting Phusis. 

Omdat er op korte termijn een maatschappelijke businesscase moest worden ontwikkeld is Helena ingezet om deze te schrijven op basis van het beschikbare materiaal. Omdat Phusis werkt aan het bieden van een toekomst aan mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt werkt Buro Troje graag voor deze organisatie. Een echte snelbindersklus: verzamelen van materiaal en dat omzetten naar een handzaam document
logo phusis
 

 

Stimuleren van innovatie en projectontwikkeling

Het faciliteren van het proces van innovatie binnen SMD E-H ,om zo de kennis en expertise die aanwezig is verder te brengen. 

Helena is ingevlogen als co-creator en snelbinder bij een Twentse organisatie voor maatschappelijk werk, om het proces rondom het stimuleren van innovatie te versnellen. Zij spart met SMD E-H over de mogelijkheden van het ontwikkelen van innovatie producten en de mogelijkheden van financiering daartoe. Een mooie en spannende klus, gezien alle veranderingen in het sociaal domein. 
smd
 

Conferentie 'Thuis is meer dan een huis’

Een conferentie over hoe de kwaliteit van leven van mensen met een beperking verbetert kan worden op het gebied van wonen in opdracht van Iederin.

Op 8 december 2014 organiseerde Buro Troje voor PG werkt Samen een invitational conference over wonen. Verhalen van ervaringsdeskundigen staan hierin centraal en worden gedeeld met andere stakeholders die met dit onderwerp te maken hebben. De visie en het actieplan van PG werkt samen wordt gepresenteerd. De bijeenkomst geeft hier verder invulling aan. Zie hier de review van de opdrachtgever.

 

Een mooiere wereld begint op school.

In1school wil een onomkeerbare verandering op gang brengen, om zo samen met jongeren, ouders op weg te gaan naar inclusief onderwijs. Buro Troje werkt mee aan dit mooie project als co-creator. 

Binnen dit mooie project werkte Helena mee aan de opstart van dit project binnen het kernteam. Helena was verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de communicatie en de netwerken en zorgde dat het kernteam gefaciliteerd werd.  Daarnaast dacht ze mee over de strategie en aanpak in het kernteam.  Helena was buitenboordmotor, spin in het web en co-creator tegelijk. 
In1schoollogo
 

Het vieren van diversiteit in de schoolpraktijk

Diversiteit vieren staat centraal in praktijken van inclusief onderwijs wereldwijd. Buro Troje maakte een inventarisatie voor IN1school.

Voor het project In1School maakte Helena een inventarisatie van materiaal dat op internet te vinden was over de praktijk van inclusief onderwijs onder de titel: Het vieren van diversiteit in de schoolpraktijk. Ze verzamelde meer dan 100 filmpjes, onderzoek, verhalen, websitelinks, facebookpagina's, pinterestborden en beeldmateriaal. Kern van haar analyse is dat het vieren van diversiteit het allerbelangrijkste is in de praktijk van inclusief onderwijs onder het motto; "every child, every change, every day". Alle kinderen krijgen met inclusief onderwijs de kans om succesvol te zijn zonder dat het verschil in afkomst, leervermogen, geslacht, achtergrond of beperking belangrijk is. Zie mijn YouTubepagina voor voorbeelden van filmpjes van over de hele wereld. 
onderzoekpraktijken
In1schoollogo 

Risicoanalyse informatiemanagement

Wat betekent het digitaal delen van informatie binnen een zorgorganisatie voor de privacy?  
Buro Troje onderzocht het voor De Zijlen.

Als jurist is Helena bekwaam in het snel doorgronden van ingewikkelde stukken en deze op een heldere manier vertalen. Voor De Zijlen maakte ze daarom een analyse welke risco's er zijn als het gaat om het delen van (digitale) informatie en welke wetgeving daarbij relevant is. Zodat de zorgorganisatie hiermee verder kon. 
de zijlenlogo
de zijlenlogo

Werkconferentie Ja Zeggen, Ja Doen! 

Een ontmoeting tussen 120 mensen, die de rechten van mensen met een beperking willen waarmaken, organiseren in opdracht van Iederin.

Buro Troje organiseerde, onder de vlag van Zelfsprekend, een bruisende landelijke werkconferentie over het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking. Bijna 10 jaar na ondertekening van dit verdrag wil Nederland dit jaar gaan uitvoeren. Deze werkconferentie is een eerste stap op weg naar het realiseren van betere rechten voor mensen met een beperking. Het delen van verhalen over de praktijk en over wat er moet gebeuren resulteerde in een Werkconferentie met meer dan 100 mensen. Zie hier het verslag van de Werkconferentie dat ook door Buro Troje werd verzorgd. 
Iederin Logo
Iederin Logo

Coalitie voor Inclusie

Buro Troje ondersteunde negen jaar lang het netwerk dat de uitvoering van het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking wil realiseren, namelijk de Coalitie Voor Inclusie.

Helena was mede vormgever van dit landelijke netwerk van mensen en organisaties. Ze verbond, bouwde aan en organiseerde vanuit Buro Troje aan de beweging van de coalitie om zo de rechten van mensen die niet vanzelfsprekend mee kunnen doen in onze samenleving te realiseren. Helena zorgde dat het netwerk elkaar kan ontmoeten zowel live als via de website www.coalitievoorinclusie.nl, ondersteunde het bestuur, verbond mensen en organisatie die wilden bijdragen aan de realisatie van het VN verdrag, verzorgde de PR en signaleerde ontwikkelingen. Meer weten over dit belangrijke verdrag? Bekijk de website die Helena liet maken: www.vnverdragwaarmaken.nl 
CVIlogo

Bouwstenen voor nieuw beleid voor medewerkers

Hoe maak je toekomstbestendig beleid voor medewerkers van zorgorganisatie De Zijlen op een nieuwe manier? 

Voor zorgaanbieder De Zijlen interviewde Helena zorgprofessionals over hun ideeën voor een toekomstig HRM beleid. Op grond van deze interviews werden de bouwstenen geformuleerd voor dit beleid. In het najaar van 2014 worden deze bouwstenen in een dynamische werksessie omgevormd tot speerpunten en werkprincipes voor in dagelijkse praktijk. Als dat geen co-creatie is?
de zijlenlogo
de zijlenlogo
 

Contact


Helena HartholtHelena Hartholt 06-400 222 69 KVK: 59537043
BTW- ID: NL001438033B98
Bank: NL70TRIO0379395460

Helena werkt vanuit haar andere bedrijf Zelfsprekend aan levenskunst. Ze maakt kunstproducten vanuit abstracte fotografie en begeleidt mensen en kleine groepen bij levenskunst. Meer weten check de website www.zelfsprekend.nu of volg Zelfsprekend op Instagram of Facebook.

Meer weten of wat Helena voor jouw werk of ontwikkeling kan betekenen? Neem contact op via e-mail, telefoon of WhatsApp.