Voor al uw activiteiten die een buitenboordmotor nodig hebben

Hoe kan het ook anders dan dat Buro Troje wordt bestierd door Helena? Zij werkt aan een inclusieve samenleving als organisator, onderzoeker en kennismakelaar. Zij laat geen kans onbenut, zolang het doel treft. Zo komt uw werk het beste uit de verf en haalt u uw doelen zonder twijfel.tekst over schilderij

Speciaal voor Buro Troje door Astrid Greven.

 

Co-creator


img
Co-creatie met paardenkracht!
Het kan zijn dat u de teugels niet lekker in handen heeft. Dat u inspiratie mist, iets nieuws wilt opstarten, de vaart er niet inkrijgt. Of de juiste mensen of aanpak mist om de klus (op tijd) voor elkaar te krijgen. Buro Troje wil tijdelijk uw buitenboordmotor zijn vanuit co-creatie. Er worden oplossingen geboden met de kracht die en het temperament dat u van het paard (van Troje) mag verwachten.
Buro Troje: Hollandse paardenkracht in combinatie met Griekse wijsheid

Met co-creatie krijgen we samen uw idee, project of planning van de grond of vooruit. We sporen u aan met praktische oplossingen voor (project) ontwikkeling als kritische vriend. Soms is een slimme communicatieaanpak de sleutel. Of bedenken we een andere strategie voor uw project. Waar uw oplossing ook ligt, Buro Troje vindt hem, verbindt hem met de beste aanpak en zorgt dat uw pijnpunt opgelost wordt.  

Innovatie stimuleren

Zo heeft Helena voor de Wijkteams Enschede een mooi voorstel ontwikkeld rondom jongeren tussen de 16-26 jaar die kansen op een goed leven dreigen te missen. Expeditie Enschede gaat in twee wijken aan de slag hiermee.  Helena is sparringpartner bij het verder ontwikkelen van de expeditie en co-creator voor de opstart. Lees meer hierover in  mijn portfolio.

 

Snelbinder


Snelbinder van processen
Een zwaan verbindt de elementen water en lucht: voelen en denken. Precies wat Buro Troje ook doet. Sterker nog, we gaan een stap verder. We verbinden niet alleen, we zorgen ook voor versnelling. Zodat u efficiënter kunt werken en uw ideeën vorm krijgen, binnen de planning. Buro Troje is, als het ware, uw snelbinder van processen en activiteiten, maar ook van kennis, beleid, strategie en communicatie.
Buro Troje: voor vindingrijke oplossingen met energie!

Versnelling nodig?


 

Buro Troje 06-400 222 69

Dat versnellen doen we door kennis te delen, netwerken te ontsluiten, nieuwe technologie toe te passen, visie te ontwikkelen of onderzoeken uit te voeren; zodat u een goede basis hebt om verder te komen. Soms hoeven we alleen gebruik te maken van ons gezonde verstand of een slimme en onverwachte aanpak.

Werken aan het recht op Inclusief Onderwijs!

Zo werkt Helena als co-creator samen met het project In1School. Een mooi project dat het recht op inclusief onderwijs gaat realiseren. Tegen alle verdrukking in. Een echt Trojeproject dus. Helena heeft het projectteam gefaciliteerd in de opstartfase en doet nu onderzoek naar de praktijk van inclusief onderwijs in Nederland. Eerder voerde ze een internetonderzoek uit naar deze praktijk wereldwijd.   Meer weten?  Neem een kijkje in mijn portfolio.

 

Organisator


Schilderij van Astrid Greven
Organisator met passie
Krachtig en betrouwbaar, dat is Buro Troje als organisator. Met passie verbinden we uw ideeën, kennis en successen met de wereld op een persoonlijke en creatieve manier. Buro Troje organiseert en creëert namelijk ontmoetingen waarin het delen van ervaringen en verhalen centraal staat. Dat doen we samen met anderen onder de naam Zelfsprekend.
Buro Troje: Neemt u werk uit handen

Organisatiekracht nodig?


Buro Troje 06-400 222 69

Buro Troje beschikt over een stevig netwerk van andere zwanen en paarden. Zo verbinden we kennis, kracht en inhoud voor een ontmoeting waar nog lang over gesproken wordt. Net als dat eeuwenoude verhaal over Troje..... 

Werkconferentie rondom mensenrechten

Zo organiseert Helena voor Iederin een landelijke ontmoeting rondom mensenrechten en inclusie. Weet u niet wat inclusie is? Het vormt de basis van het werk van Buro Troje: vanzelfsprekend mee kunnen doen voor iedereen vanuit gelijkwaardigheid en het vieren van diversiteit. Meer voorbeelden bekijken? U vindt ze in mijn portfolio.

 

Netwerker


deel schilderij netwerker
Netwerker met extra PK
Buro Troje versnelt, verbindt, deelt, onderzoekt en organiseert. Spin in het web is Helena. Nee, niet van Troje, maar Heleen Hartholt. Zij brengt paardenkracht en diepgang samen en neemt haar stevige netwerk mee. Zo werkt ze samen in co-creatie met bondgenoten aan projecten, onderzoek, congresorganisatie en advies. En is ze kennismakelaar in inclusie, mensenrechten, sociaal beleid, rijnlands organiseren en levenskunst.  
Met Buro Troje gaan alle deuren open!

Helena heeft meer dan 20 jaar ervaring in zorg- en welzijn, onderwijs en het lokale domein o.a. met belangenbehartiging, medezeggenschap, projectontwikkeling, beleidsvorming, congresorganisatie, communicatie, strategie en uitvoering en heeft naast een groot ontwikkeld gevoel voor logica ook een juridische basis als bestuursjurist.

Daarnaast is Helena bestuurslid van de Vereniging Inclusie Nederland een vereniging van mensen die zich sterk maken voor een inclusieve samenleving. Als ondernemer werkt ze samen met andere ondernemers aan inclusie binnen Inclusion Lab.  Als lid van de Asser Uitdaging matcht ze maatschappelijke initiatieven met bedrijven. www.asseruitdaging.nl 

Helena is kennismakelaar rondom onderwerpen als inclusie, mensenrechten, nieuw organiseren en andere sociale onderwerpen. Elke week brengt ze een magazine uit met informatie van de afgelopen week die haar heeft geraakt.  

Meer weten over Helena? Check haar LinkedIn profiel. Of neem kontakt op.

Heleen HartholtHelena kan terugvallen op een groot netwerk en werkt binnen Buro Troje samen met verschillende mensen en organisaties. Zij hebben ook passie voor hun werk, maar met een andere aanvullende expertise dan Helena. Veelal in de zorg en welzijn, maar ook daarbuiten. Inhoudsdeskundigen rondom inclusie, mensenrechten, kwaliteit van leven, maar ook gericht op praktische zaken. U vindt een aantal van deze bondgenoten hiernaast.

Zo is Heleen als Helena u in de volle breedte van dienst.

Portfolio


  • Alle
  • Co-creator
  • Snelbinder
  • Organisator

 

Zo Kan het Ook scholen: vier scholen maken werk van inclusief onderwijs

Het identificeren van scholen in Nederland die werken aan een inclusieve onderwijspraktijk in opdracht van In1school. 

Aanvullend op het onderzoek dat Buro Troje uitvoerde voor in1school over inclusief onderwijs wereldwijd, "het vieren van diversiteit in de schoolpraktijk", onderzocht Helena samen met Astrid Greven welke Nederlandse scholen de praktijk van inclusief onderwijs al vormgeven. Scholen die alle kinderen welkom heten. Het onderzoek bestond uit het bezoeken van deze vier scholen en het in gesprek gaan over de succesfactoren van (hun) inclusief onderwijs. Over de dagelijkse onderwijsaanpak, de visie, het beleid of de samenwerking met de gemeente bijvoorbeeld. Lees hier de uitkomsten in een informatief magazine. 
 
In1schoollogo
 

Ontwikkelen, opstarten en co-creëren  Expeditie Enschede

Op verzoek van de wijkteams Enschede/SMD E-H ontwikkelde Buro Troje een vernieuwend plan om jongeren tussen 16-26 een goed leven te kunnen laten leiden en om handen en voeten te kunnen geven aan de transformatie opdracht. 

Jongeren  tussen  16-26  jaar  in twee wijken in Enschede geven  samen  met  hun  familie/netwerk,  buurt  (-initiatieven), rolmodellen,  wijkcoaches en  andere  betrokkenen  vorm  aan een  goed  leven  in  hun  buurt.  Ze  realiseren  daarmee goede praktijken van levensbrede, integrale en duurzame ondersteuning, praktische adviezen voor het structureel opheffen van belemmeringen door het creëren van kansen en het signaleren van barrières die nog niet geslecht zijn. Dat is de Expeditie Enschede, een plan dat Buro Troje voor de wijkteams ontwikkelde als antwoord op de vragen die er leven rondom jongeren tussen 18- en 18+ en de ondersteuning die ze nodig hebben om een goed leven te kunnen leiden. Buro Troje schreef de teksten voor dit boekje over de expeditie. 
Wijkteams Enschede
smd

Advies over de verbeteringen in de digitale werkomgeving

Het interviewen van medewerkers en het maken van een overzicht over de verbeteringen in de digitale werkomgeving. 

Stichting Phusis stelde Buro Troje de volgende vraag: "Kun je door middel van interviews in beeld brengen wat de medewerkers in de verschillende teams nodig hebben qua digitale werkomgeving, nu en voor de toekomst”. Daartoe interviewde Helena negen medewerkers uit verschillende teams en zette uitkomsten van literatuuronderzoek en de gesprekken zo op een rijtje dat de teams zelf verder het gesprek erover konden voeren.
logo phusis
 

Kwalitatief onderzoek gemeente Zeist 

In opdracht van Inclusion Lab voerde Buro Troje onderzoek uit naar het sociaal beleid van de gemeente Zeist. 

De gemeente Zeist wilde graag weten wat burgers en professionals vinden van het nieuwe beleid rondom de WMO en Jeugdzorg. En of de visie die de gemeente samen met burgers ontwikkelde ook in de praktijk uitgevoerd werd. Helena werkte samen met een team aan dit onderzoek en sprak met inwoners, medewerkers van  het sociaal team en het team Jeugd en Gezin en mensen van de gemeente. Lees hier de publieksversie van de uitkomsten in magazine vorm. Op basis van de verzamelde verhalen wordt samen met de gemeente gewerkt aan verbeteringen. Helena werkte samen met Guus van Bork van Doppler Advies. 
Logo Zeist
 

 

Sociaal Jaarverslag maken

Het maken van het sociaal jaarverslag van Stichting Phusis over de afgelopen drie jaar. 

Aan de hand van interviews met cliënten, familie en medewerkers en andere betrokkenen is het jaarverslag tot stand gekomen. Zo kan Phusis laten zien wat ze doet, waarom ze het doet en wat het mensen met een beperking oplevert.
logo phusis
 

Projectplannen ontwikkelen rondom gezondheid

Samen met Raster Opbouwwerk werkte Helena aan het ontwikkelen van projectplannen rondom je gezond voelen.  Rastergroep.

Raster Groep wilde rondom een aantal thema's projectplannen ontwikkelen en huurde Buro Troje in om de klus te klaren. Als co-creator werkt Helena hierin samen met Kike Olsder van de Plannerij. Samen met Raster is een dialoogbijeenkomst georganiseerd met opbouwwerkers en jongerenwerkers rondom "je gezond voelen". De uitkomsten worden verwerkt in een basisprojectplan. Daarnaast wordt een fondsenanalyse gemaakt en daarover een advies gegeven.  
Rastergroep
 

 

Ontwikkelen Maatschappelijke Business Case

Het schrijven van een maatschappelijke Business Case ten behoeve van een aanbestedingstraject voor Stichting Phusis. 

Omdat er op korte termijn een maatschappelijke businesscase moest worden ontwikkeld is Helena ingezet om deze te schrijven op basis van het beschikbare materiaal. Omdat Phusis werkt aan het bieden van een toekomst aan mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt werkt Buro Troje graag voor deze organisatie. Een echte snelbindersklus: verzamelen van materiaal en dat omzetten naar een handzaam document
logo phusis
 

 

Stimuleren van innovatie en projectontwikkeling

Het faciliteren van het proces van innovatie binnen SMD E-H ,om zo de kennis en expertise die aanwezig is verder te brengen. 

Helena is ingevlogen als co-creator en snelbinder bij een Twentse organisatie voor maatschappelijk werk, om het proces rondom het stimuleren van innovatie te versnellen. Zij spart met SMD E-H over de mogelijkheden van het ontwikkelen van innovatie producten en de mogelijkheden van financiering daartoe. Een mooie en spannende klus, gezien alle veranderingen in het sociaal domein. 
smd
 

Conferentie 'Thuis is meer dan een huis’ 

Een conferentie over hoe de kwaliteit van leven van mensen met een beperking verbetert kan worden op het gebied van wonen in opdracht van Iederin.

Op 8 december 2014 organiseerde Buro Troje voor PG werkt Samen een invitational conference over wonen. Verhalen van ervaringsdeskundigen staan hierin centraal en worden gedeeld met andere stakeholders die met dit onderwerp te maken hebben. De visie en het actieplan van PG werkt samen wordt gepresenteerd. De bijeenkomst geeft hier verder invulling aan. Zie hier de review van de opdrachtgever.

 

Een mooiere wereld begint op school. 

In1school wil een onomkeerbare verandering op gang brengen, om zo samen met jongeren, ouders op weg te gaan naar inclusief onderwijs. Buro Troje werkt mee aan dit mooie project als co-creator. 

Binnen dit mooie project werkte Helena mee aan de opstart van dit project binnen het kernteam. Helena was verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de communicatie en de netwerken en zorgde dat het kernteam gefaciliteerd werd.  Daarnaast dacht ze mee over de strategie en aanpak in het kernteam.  Helena was buitenboordmotor, spin in het web en co-creator tegelijk. 
In1schoollogo
 

Het vieren van diversiteit in de schoolpraktijk

Diversiteit vieren staat centraal in praktijken van inclusief onderwijs wereldwijd. Buro Troje maakte een inventarisatie voor IN1school.

Voor het project In1School maakte Helena een inventarisatie van materiaal dat op internet te vinden was over de praktijk van inclusief onderwijs onder de titel: Het vieren van diversiteit in de schoolpraktijk. Ze verzamelde meer dan 100 filmpjes, onderzoek, verhalen, websitelinks, facebookpagina's, pinterestborden en beeldmateriaal. Kern van haar analyse is dat het vieren van diversiteit het allerbelangrijkste is in de praktijk van inclusief onderwijs onder het motto; "every child, every change, every day". Alle kinderen krijgen met inclusief onderwijs de kans om succesvol te zijn zonder dat het verschil in afkomst, leervermogen, geslacht, achtergrond of beperking belangrijk is. Zie mijn YouTubepagina voor voorbeelden van filmpjes van over de hele wereld. 
onderzoekpraktijken
In1schoollogo 

Open Dag Levenskunst

Co-creëren en organiseren van de Open Dagen en andere activiteiten voor het Centrum voor Nieuwe spiritualiteit en levenskunst Lichtfontein.

Op de Open dagen en Fairs kunnen cursisten en overige belangstellenden kennis maken met het Centrum, workshops volgen, informatie krijgen, elkaar ontmoeten en ook behandelingen ontvangen. Het Centrum is dan een bijenkorf van mensen van dichtbij en verder weg. Met lekker eten en veel gezelligheid. Helena is spin in het web en zorgt samen met anderen dat de dag op rolletjes loopt. 
lichtfontein
 lichtfontein

Risicoanalyse informatiemanagement

Wat betekent het digitaal delen van informatie binnen een zorgorganisatie voor de privacy?  
Buro Troje onderzocht het voor De Zijlen.

Als jurist is Helena bekwaam in het snel doorgronden van ingewikkelde stukken en deze op een heldere manier vertalen. Voor De Zijlen maakte ze daarom een analyse welke risco's er zijn als het gaat om het delen van (digitale) informatie en welke wetgeving daarbij relevant is. Zodat de zorgorganisatie hiermee verder kon. 
de zijlenlogo
de zijlenlogo

Werkconferentie Ja Zeggen, Ja Doen! 

Een ontmoeting tussen 120 mensen, die de rechten van mensen met een beperking willen waarmaken, organiseren in opdracht van Iederin.

Buro Troje organiseerde, onder de vlag van Zelfsprekend, een bruisende landelijke werkconferentie over het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking. Bijna 10 jaar na ondertekening van dit verdrag wil Nederland dit jaar gaan uitvoeren. Deze werkconferentie is een eerste stap op weg naar het realiseren van betere rechten voor mensen met een beperking. Het delen van verhalen over de praktijk en over wat er moet gebeuren resulteerde in een Werkconferentie met meer dan 100 mensen. Zie hier het verslag van de Werkconferentie dat ook door Buro Troje werd verzorgd. 
Iederin Logo
Iederin Logo

Coalitie voor Inclusie

Buro Troje ondersteunde negen jaar lang het netwerk dat de uitvoering van het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking wil realiseren, namelijk de Coalitie Voor Inclusie.

Helena was mede vormgever van dit landelijke netwerk van mensen en organisaties. Ze verbond, bouwde aan en organiseerde vanuit Buro Troje aan de beweging van de coalitie om zo de rechten van mensen die niet vanzelfsprekend mee kunnen doen in onze samenleving te realiseren. Helena zorgde dat het netwerk elkaar kan ontmoeten zowel live als via de website www.coalitievoorinclusie.nl, ondersteunde het bestuur, verbond mensen en organisatie die wilden bijdragen aan de realisatie van het VN verdrag, verzorgde de PR en signaleerde ontwikkelingen. Meer weten over dit belangrijke verdrag? Bekijk de website die Helena liet maken: www.vnverdragwaarmaken.nl 
CVIlogo

Bouwstenen voor nieuw beleid voor medewerkers

Hoe maak je toekomstbestendig beleid voor medewerkers van zorgorganisatie De Zijlen op een nieuwe manier? 

Voor zorgaanbieder De Zijlen interviewde Helena zorgprofessionals over hun ideeën voor een toekomstig HRM beleid. Op grond van deze interviews werden de bouwstenen geformuleerd voor dit beleid. In het najaar van 2014 worden deze bouwstenen in een dynamische werksessie omgevormd tot speerpunten en werkprincipes voor in dagelijkse praktijk. Als dat geen co-creatie is?
de zijlenlogo
de zijlenlogo

 

 

Contact


Heleen Hartholt 06-400 222 69
Wist u overigens dat Helena van Troje volgens de legende is geboren uit een zwanenei? Dat brengt u misschien niet direct verder, maar is wel leuk om te weten, toch?

Buro Troje, met Helena!

Kennismaken met Buro Troje? Zelf ervaren waar deze co-creator, snelbinder, organisator en netwerker haar passie vandaan haalt?
En hoe ze je van dienst kan zijn? 
Stuur een bericht of stel een vraag.

Belangrijk: laat dit veld leeg!